Fotovoltaika – jak to funguje ?

Jak to funguje?

Fotovoltaika jako vědní obor se začal ve světě využívat již před několika desetiletími. V současné době patří fotovoltaika mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obor, a to nejen u nás v České republice.
Pakliže se rozhodnete investovat do takovéhoto moderního fotovoltaického systému, vytvoříte si na střeše či zahradě svého domu vlastní elektrárnu, která bude :

  • čistá
  • nehlučná
  • bezpečná
  • plně automatická

Podstatou fotovoltaického jevu ve fotovoltaických článcích je vznik volných elektronů a “děr” osvětlením přechodu PN. Tímto způsobem se světelná energie přímo přeměňuje na elektrickou energii. Elektrickým propojením solárních článků pak vzniká fotovoltaický panel, který je základem pro náš systém na výrobu elektrické energie.

Nezbytným přínosem fotovoltaiky pro současný svět je také ekologická šetrnost vůči přírodě. Jeden průměrný fotovoltaický systém na střeše rodinného domu s max. výkonem 5 KWp ušetří 1.5 tuny černého uhlí za rok, a významně sníží škodlivé emise vypouštěné do ovzduší.

Jak ušetřím?

V současné době je fotovoltaika směrována především na pokrytí vlastní spotřeby energie. Nabízíme systémy, které budou výkonem sledovat křivku spotřeby vaší elektrické energie v domě. Na základě vaší současné průměrné spotřeby vám spočítáme velikost a nákladnost systému i s návratností vložených investic. Vyrábíte si svůj elektrický proud a přebytky akumulujete ve formě tepelné energie v akumulační nádobě, nebo ve formě elektrické energie v lithium-iontových bateriích. Nainstalováním systému zároveň výrazným způsobem navýšíte hodnotu vaší nemovitosti.

Celý projekt instalace Fotovoltaického systému u rodinných domů lze realizovat za finanční spoluúčasti dotačního programu Nová Zelená Úsporám, který Vám pomůžeme vyřídit.

Při realizaci fotovoltaických systému spolupracujeme se společností HELIOSYSTEMS s.r.o.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *