OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Provádíme oceňování movitého majetku se specializací na spotřební elektroniku, výpočetní a kancelářskou techniku, vybavení a zařízení domácností a nábytek  – pro potřeby stanovení daňového základu, dědického, insolvenčního a konkurzního řízení.

Nabízíme kvalitní a rychlé služby s individuálním přístupem za přijatelné ceny.

VZOR ZNALECKÉHO POSUDKU