OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje „Obchodní podmínky“ pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

2. Předmět objednávky

Předmětem objednávky je pouze zboží uvedené v objednávce.

3. Objednání zboží

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky uzavírají obě strany kupní smlouvu. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodávajícího včetně případných dopravních nákladů.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – jejím množství, výši ceny, nákladů na přepravu a podobně, žádat kupujícího o písemnou autorizaci objednávky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

4. Cena a platba

Uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání a jsou včetně DPH. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflace. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím.

Platba za zboží je možná výhradně bezhotovostním převodem na účet prodávajícího nebo formou dobírky, kterou kupující uhradí přepravní společnosti, která mu objednané zboží doručí. Jiné možnosti platby za zboží neumožňujeme.

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta na zboží (PENB) je v průměru 2 – 3 dny.
V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na e-mailové adrese obchod@ecoventus.cz nebo v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. na tel. 603 433 955.

6. Dopravní podmínky a poštovné

Způsoby doručení zásilky a jejich ceny:

  • Osobní odběr na výdejním místě – 0 Kč
  • Česká pošta – dobírka – 150 Kč

Objednané zboží si může kupující vyzvednout na výdejním místě ulice Jiřího Wolkera 2463/38, 415 01 Teplice (po telefonické domluvě termínu a času). Na výdejním místě není možné platit hotově, tedy je nutné nejdříve zaplatit bankovním převodem.

Zboží je posíláno společností ČESKÁ POŠTA. Dodací lhůta je v rámci ČR 48 hod. od expedice zboží. V době Vaší nepřítomnosti Vás bude ČESKÁ POŠTA kontaktovat.

7. Reklamace

Zboží lze reklamovat v případech, kdy jste obdrželi:

– nesprávný štítek
– štítek obsahující mylné informace (chybnou adresu apod.)
– nekompletní zboží

Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované zboží (štítek PENB) zašleme zpět na naše náklady.

Reklamační postup

Po obdržení výše uvedených náležitostí, provozovatel zahájí reklamační řízení u zasílatele.
Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.

Provozovatel nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající funkčních vlastností a škod z neodborného použití produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na výše uvedené vady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8. Odstoupení od smlouvy

Zákazníkem:
V případě  nesplnění provozovatelem smluvních podmínek dodání.

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte možnost, kupujete-li si zboží jako soukromá osoba, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.  V případě takového Vašeho rozhodnutí, zboží, které jste převzali, zašlete zpět na naší adresu. Zboží (štítek PENB) musí být kompletní a musí být vrácen ve vhodném přepravním obalu, protože provozovatel internetového obchodu neručí za případné poškození před přijetím zboží (štítku PENB).

Provozovatelem:
V případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny cen zboží.

V případě odstoupení zákazníkem – musí zákazník oznámit provozovateli tuto skutečnost, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@ecoventus.cz. Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

V případě, že zákazník již zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde provozovatel bez zbytečných odkladů posoudí stav vráceného zboží (štítku PENB).

V případě, že je zboží vráceno provozovateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související se vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah zboží apod.). Provozovatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

9. Ochrana dat

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující souhlas ke zpracování a archivaci svých osobních údajů provozovateli internetového obchodu ECOVENTUS.CZ panu Kurtu Postupkovi, který se zavazuje, že veškeré  osobní údaje získané od zákazníků užívá jen pro svoji potřebu a údaje nepředá třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou chráněny proti zneužití a jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky.

10. Údaje o provozovateli internetového obchodu

Prodávající:

Ing.Kurt POSTUPKA

Jiřího Wolkera 2463/38, 415 01 Teplice

 IČO: 27607071

Kontaktní údaje
Telefon: 00420 603 433 955
E-mail:  kurt.postupka@ecoventus.cz
Sídlo firmy: Nuselská 133/134, 140 00 Praha – Michle

Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
181200596/0300 – Československá obchodní banka, a. s.
Prodávající není plátcem DPH.